Національні аудиторські організації

ВПГО "Спілка аудиторів України" - www.spilka-audit.org.ua

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України - www.ufpaa.org

ВПГО "Федерація Аудиторів, Бухгалтерів і Фінансистів АПК України" - www.faaf.org.ua

Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів - www.uacaa.org

Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів (РНБА) - www.rnba.com.ua

ГО "Українське товариство фінансових аналітиків" - www.usfa.org.ua

 

Міжнародні та зарубіжні організації

Аудиторська палата Росії - www.aprussia.ru

Московська аудиторська Палата - www.m-auditchamber.ru

Палата аудиторів Азербайджану - www.audit.gov.az

Європейська федерація бухгалтерів - www.fee.be

Рада з міжнародних стандартів аудиту та гарантії якості - www.ifac.org/IAASB/

Комітет з міжнародних стандартів аудиту та підтвердженню достовірності інформації - ru.ifac.org/IAASB/

Європейська рахункова палата (Палата аудиторів ЕС) - www.eca.europa.eu

Міжнародна федерація бухгалтерів - www.ifac.org/IAASB

Міжнародна спільнота СІРА-Україна - www.capcipa.ua

The Association of Chartered Certified Accountants Міжнародна асоціація професійних аудиторів - www.acca.org.uk