Основні аудиторські послуги:

 • Аудит фінансової звітності, підготовлений згідно МСБО (IFRS)
 • Аудит фінансової звітності, підготовлений згідно НСБО
 • Податковий аудит
 • Аудит спеціального призначення
 • Оглядова перевірка
 • Трансформація звітності по НСБО у відповідності з вимогами МСФЗ

Супутні аудиторські послуги:

 • Вивчення бізнесу (Due Diligence)
 • Погоджені процедури
 • Підготовка фінансової звітності згідно МСБО(IFRS)
 • Бухгалтерські послуги
 • Консультаційні послуги
 • Впровадження управлінського обліку
 • Аналіз фінансового стану
 • Відновлення бухгалтерського обліку
 • Інвентаризація основних засобів
 • Юридичні послуги
 • Представництво в органах судової влади
 • Бізнес планування