Основні аудиторські послуги:

 • Аудит фінансової звітності, підготовлений згідно МСА 

 • Аудит фінансової звітності, підготовлений згідно П(с)БО

 • Податковий аудит

 • Аудит спеціального призначення

 • Оглядова перевірка

 • Трансформація звітності по П(с)БО у відповідності з вимогами МСФЗ

Супутні аудиторські послуги:

 • Вивчення бізнесу (Due Diligence)

 • Погоджені процедури

 • Підготовка фінансової звітності згідно МСФЗ(IFRS)

 • Бухгалтерські послуги

 • Консультаційні послуги

 • Впровадження управлінського обліку

 • Аналіз фінансового стану

 • Відновлення бухгалтерського обліку

 • Інвентаризація основних засобів

 • Юридичні послуги

 • Представництво в органах судової влади

 • Бізнес планування